Η διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων είνια υψίστης σημασίας

για την πλατφόρμα stigma-stop

 

Η διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων είναι υψίστης σημασίας για την πλατφόρμα stigma-stop ως εκ τούτου δημιουργήσάμε την δική μας Πολιτική Απορρήτου την οποία περιγράφουμε πιό κάτω.

Η πλατφόρμα stigma-stop συλλέγει προσωπικά στοιχεία με νόμιμα και δίκαια μέσα.

Η πλατφόρμα stigma-stop δεσμεύετε να λειτουργά σύμφωνα με αυτές τις αρχές με σκοπό την διασφάλίση ότι προστατεύεται και διατηρείται η εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας πληροφοριών.