ΕΧΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Στην κατηγορία αυτή, εμπίπτουν άτομα τα οποία αγωνίζονται κάτω από το δια βίου στίγμα που συνοδεύεται από την ετικέτα «πρώην κατάδικος».

Γιατί όμως η ετικέτα αυτή πρέπει να ακολουθεί δια βίου ένα άτομο που αποστερήθηκε την ελευθερία του και να φέρει αρνητικές συνέπειες σε ολόκληρη την ζωή του;

Τα άτομα τα οποία στερήθηκαν την ελευθερία τους για κάποιο χρονικό διάστημα είναι άτομα τα οποία έχουν εκτίσει ποινή φυλάκισης για ένα αδίκημα που έχουν διαπράξει στο παρελθόν και για το οποίο πλήρωσαν με την στέρηση της ελευθερίας τους. Με την αποφυλάκιση τους, αυτόματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως κατάλληλοι για επανένταξη στην κοινωνία και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποστερούνται οποιοδήποτε από τα ανθρώπινα δικαιώματά τους, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της ψήφου, του δικαιώματος στην εργασία και του δικαιώματος πρόσβασης σε προσιτή στέγαση. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να ασκήση κριτική σε κάποιο συνάνθρωπο του.

Τις περισσότερες φορές, άτομα με ποινικό μητρώο δεν μπορούν να επανενταχθούν στην κοινωνία μετά την αποφυλάκισή τους και να πετύχουν την εργασιακή αποκατάστασή τους για τον λόγο ότι δεν υπάρχουν ευκαιρίες για να το πράξουν και ως εκ τούτου στερούνται τους οικονομικούς πόρους που χρειάζονται για να σταθούν στα πόδια τους.

Πολλοί εργοδότες έχουν πολιτικές που αρνούνται την πρόσληψη ατόμου με ποινικό μητρώο, ανεξάρτητα από το πόσο ειδικευμένο είναι ένα άτομο για την θέση. Μια κερδοφόρα απασχόληση είναι όμως απαραίτητη για έναν αποφυλακισθέντα ο οποίος προσπαθεί να ενταχθεί ξανά στο κοινωνικό σύνολο και να ανακάμψει. Η εργασιακή αποκατάσταση βοηθά επίσης στην πρόληψη της υποτροπής παρέχοντας νόμιμο εισόδημα και δίδοντας στο άτομο ένα παραγωγικό ρόλο στην κοινωνία.

Δυστυχώς, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα που στερήθηκαν την ελευθερία τους είναι πάρα πολλές ειδικότερα στον τομέα της απασχόλησης καθώς λόγω των διακρίσεων στις πρακτικές πρόσληψης, πολλοί αποφυλακισθέντες αναγκάζονται να επιστρέψουν σε εγκληματικές δραστηριότητες για να στηρίξουν τόσο τον εαυτό τους όσο και τις οικογένειές τους. Η ζωή μετά τη φυλακή για πολλούς αποφυλακισθέντες είναι μια συνεχής μάχη για επιβίωση καθότι χωρίς οικονομικούς πόρους ή υποστήριξη, πολλοί από αυτούς που δεν καταλήγουν ξανά στη φυλακή αναγκάζονται να ζουν μέσα στη φτώχεια ή ακόμα και χωρίς στέγη.

Όλοι αξίζουν μία δεύτερη ευκαιρία και κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να ζει μια αξιοπρεπή ζωή. Προσδοκούμε την αποδοχή και αναγνώριση των δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων και στη δημιουργία ενός κράτους στο οποίο θα υπερχειλίζει το περί δικαίου αίσθημα.